Dozowniki celulozy

Dozowniki celulozy służą do „wzbogacania” mieszanek mineralno bitumicznych typu SMA. Podawany w trybie automatycznym granulat celulozowy pochłania i stabilizuje celowy nadmiar bitumu zapewniając przyszłej nawierzchni wysoką trwałość i elastyczność. Produkowane przez Filtropol dozowniki celulozy, ze względu na zintegrowaną budowę, mogą być instalowane na wszystkich wytwórniach mas bitumicznych, bez względu na ich wiek i pochodzenie. Największą zaletą oferowanego systemu jest jego pełna automatyzacja, dokładność naważania i powtarzalność każdej dawki. Urządzenie nie wymaga dodatkowej obsługi, a jego montaż trwa zaledwie 8 godzin.

Polecamy kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 696 516 515 lub adresem e-mail: sekretariat@filtropol.com.pl