Sterownie i wizualizacja produkcji

Sterowanie procesem produkcji odbywa się przy pomocy panelowego komputera przemysłowego Wonderware z pojemnym dyskiem twardym i monitorem dotykowym o przekątnej 17„. Interfejs użytkownika został tak zaprojektowany, aby obsługa stała się intuicyjna i przyjemna, nawet dla osób nie mających na co dzień kontaktu z komputerem. Eliminuje to do minimum możliwość popełnianych błędów, a także wydatnie skraca czas szkolenia.
Nowoczesny system sterowania procesem produkcji zarządza i kontroluje wszystkie procesy zachodzące na wytwórni (WMB) w czasie rzeczywistym.
Sterownik gwarantuje niezawodną pracę całego systemu i pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności w naważeniu składników mieszanki mineralno-asfaltowej.
Poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu umożliwiającego ręczne lub automatyczne wprowadzanie korekt w naważaniu otrzymujemy produkt o najwyższych parametrach, spełniający najostrzejsze normy.
Najważniejsze korzyści płynące z zastosowania naszych systemów sterowania i wizualizacji to optymalizacja kosztów produkcji, najwyższa jakość masy bitumicznej dzięki pełnej i automatycznej kontroli jakości produktu już na etapie tworzenia, a także najwyższe bezpieczeństwo i wysoka kultura pracy na terenie wytwórni mas bitumicznych.

Polecamy kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 696 516 515 lub adresem e-mail: sekretariat@filtropol.com.pl