Remonty i modernizacje WMB

Oferujemy modernizacje wytwórni mas bitumicznych (WMB) polegające na zwiększeniu wydajności i jakości poprzez np:

* Montaż wstępnego dozowania kruszywa: instalacja pod dozatorami kruszywa zespołu krótkich taśmociągów z płynnie regulowaną wydajnością, co pozwala na wstępne przygotowanie składu mieszanki kruszyw. Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest brak przesypów na poszczególnych komorach gorącego kruszywa, co przekłada się na oszczędność paliwa.

Montaż elektronicznego naważania kruszywa, wypełniacza i bitumu:

* Niezależna waga kruszywa zawieszona na czterech przetwornikach tensometrycznych. Wysyp z wagi poprzez zasuwę sterowana elektropneumatycznie, a całość szczelnie połączona ze zbiornikiem gorącego kruszywa. Rozdzielczość wagi kruszywa: 1 kg.

* Niezależna waga wypełniacza, zabudowana na przetwornikach tensometrycznych z pyłoszczelną konstrukcją. Opróżnianie poprzez zasuwę elektropneumatyczną bezpośrednio do mieszalnika lub za pośrednictwem przenośnika ślimakowego. Rozdzielczość: 0,5 kg

* Niezależny zbiornik wagowy bitumu o pojemności dostosowanej do wydajności otaczarni. Zbiornik wagowy z płaszczem podgrzewanym olejowo lub elektrycznie. Całość  izolowana matą z wełny technicznej gr.100mm i powłoką zewnętrzną ze stali nierdzewnej wraz z niezbędnymi kołnierzami i uszczelnieniami. Zamontowany do wagi zawór trójdrożny jest zaworem DN-50 podgrzewanym olejowo z obrotowym napędem pneumatycznym. Rozdzielczość wagi asfaltu 0,1 kg Spust asfaltu z wagi do mieszalnika może odbywać się za pomocą dodatkowej pompy lub grawitacyjnie (opcja do wyboru przez klienta).

* Instalację komputerowego systemu sterowania procesem produkcji wraz z wizualizacją w oparciu o własny program komputerowy, pulpit operatorski z komputerem przemysłowym z pojemnym dyskiem twardym i 19” monitorem za pośrednictwem którego prezentowana jest wizualizacja procesu technologicznego. Nowoczesny system sterowania procesem produkcji zarządza i kontroluje wszystkie procesy zachodzące na wytwórni w czasie rzeczywistym. Sterownik gwarantuje niezawodną pracę całego systemu i pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności w naważeniu składników mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wydajną pracę całej instalacji. Po przez zastosowanie inteligentnej wagi która w swoim systemie dąży przez cały czas do uzyskania idealnej dawki z łatwością uzyskuje dotrzymanie najostrzejszych norm.

* Modernizację bębna suszarki polegającej na zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji łap (łopat) mieszających ze stali odpornej na ścieranie oraz wysoką temperaturę. Ocieplenie bębna suszarki matą techniczną o wysokiej gęstości (80 kg/m3) i powłoką zewnętrzną ze stali nierdzewnej. Specjalny rodzaj zabudowy wnętrza bębna suszarki gwarantuje maksymalna skuteczność suszenia, obniżenie temperatury gazów wylotowych jak również znacznie obniża zużycie paliwa. Napęd suszarki z systemem łagodnego rozruchu. Wysyp kruszywa oraz ściana czołowa palnika (komora odbiorcza ) jest wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na ścieranie i temperaturę. Specjalna konstrukcja komory wstępnej wraz z mini separatorem zapewnia optymalny odciąg pyłów z jednoczesnym wytrąceniem frakcji piaskowej.

* Zwiększenie pojemności zasobnika wielokomorowego gorącego kruszywa, wraz z wyposażeniem go w kaskady gromadzące na ściankach cienką warstwę kruszywa, zabezpieczającego przegrody przed wycieraniem. Od strony zewnętrznej zbiornik izolowany jest wełną mineralną, chroniącą kruszywo przed utratą temperatury. Zestaw wysypów z zasuwami poszczególnych komór sterowany jest siłownikami pneumatycznymi. Korzystnym rozwiązaniem jest także wyposażenie zbiornika w czujniki napełnienia dla każdej odsiewanej frakcji.

Polecamy kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr telefonu +48 696 516 515 lub adresem e-mail: sekretariat@filtropol.com.pl